Várható eredmények

Várható eredmények

A projekt sikeres kivitelezésének eredménye nem csak egy komplex, a kutatási területre vonatkozó modellrendszer lesz, hanem számos innovatív kutatás-fejlesztési projektet indukál, illetve maga a technológia kiterjeszthető számos más alkalmazási területre is. A projekt hatásai az alábbiakban foglalhatóak össze:
 
A. A földtani modell revideációja, az adatok integrálása várhatóan egy részletesebb, az eddig megismerthez képest helyenként jelentős különbséget mutató nagyszerkezeti képet fog kirajzolni. Az új nagyszerkezeti földtani modell mind a területen és közvetlen környezetében végzett geotermális, mind a nyersanyagkutatás projekteket érinti, újabb projekteket generálhat. Ez növeli a cég K+F+I-re és innovációra fordított teljes összeget.
 
B. A transzportmodellezés, különösen a hőtranszport modellek a geotermális projektek kiindulókövei. Ezek alapján lehet gyakorlatilag a geotermális projekt élettartamát, hatásfokát, stabilitását megbecsülni. A repedezett tárolók modellezése különösen fontos kérdés, melyben hazánkban kevés szakértő rendelkezik megfelelő tapasztalattal. A nagymélységű, ún. EGS projektek tervezése, melyek kapcsolt áram és hőtermelést tesznek lehetővé, hazánkban még gyerekcipőben járnak, hiányzik a gyakorlat, a technológia és részben az elméleti háttér, jóllehet az EU az ilyen projektek fejlesztését külön pályázattal (NER300) támogatja. Mivel ezek a projektek rendkívül költségesek, elengedhetetlenül fontos a megbízható tervezésük, melynek a már említett transzportmodellezés alapeleme. Azaz a projekt bővíti az alkalmazási kört, és a várható projekt eredményeket.
 
C. A módszertan elsajátítása hozzájárul az ezirányú képzés fejlesztéséhez is. A projekt lehetővé teszi a témakörben diplomamunkák elkészítését, valamint a témakörben dolgozó szakemberek közötti ismeretek, tapasztalatok nemzetközi cseréjét is.
 
D. A radioaktív hulladékok elhelyezési környezetében lejátszódó, ún. HTMC folyamatok (hydrological-thermal-mechanical-chemical processes), minden ezirányú projekt alapvető vizsgálati témakörét jelentik. Hosszútávú kísérletek folynak főként Nyugat-, és Észak-Európában a termális hatások vizsgálatra vonatkozóan mind a kitöltőanyag, mind a beton (esetünkben nem releváns), mind a kőzet vonatkozásában. A kísérletek célja a rendszer hosszútávú stabilitásának vizsgálata. Ezeket a kísérleteket minden érintett kőzetre vonatkozóan el kell végezni számolva a hulladék jelentős (140-160 °C, esetenként ezt meghaladó) hőhatásával. A kísérleteket általában felszín alatti laboratóriumokban (URL) végzik. Nem mindegy, hogy a kiinduló modell milyen megbízhatóságú, mert a modell validálása problémát okozhat, ami egy hosszútávú kísérlet során évekkel vetheti vissza az adott projektet. Hazánk az ezirányú vizsgálatok területén jelentős elmaradásban van. Ez az elmaradás mérsékelhető részben jelen projekt sikeres végrehajtásával. Ezt azt jelenti, hogy a projekt a későbbi feladat végrehajtásának időtartamát csökkenti, a végrehajtás ütemét növeli.
 
E. A projekt hatására, annak input információigénye miatt jelentős metodikai fejlesztések várhatóak, mivel a BAF vizsgálata, a kőzet jellege miatt meglehetősen nehéz. Ezzel a K+F+I tevékenységben résztvevő személyek számát is növeli.