Karotázs Tudományos, Műszaki és Kereskedelmi Kft.

A céget magánszemélyek alapították 1995-ben. Az alapító tagok korábban a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál dolgoztak, sok évtizedes földtani kutatási tapasztalattal rendelkeznek. Az uránkutatáson kívül részt vettek, szén-, bauxit-, réz-, víz- és környezetvédelmi kutatásokban is. A Karotázs Kft. több mint 15 éve fontos szereplője a műszeres kútgeofizikai (karotázs) méréseknek. A magas színvonalú munka érdekében, minőségirányítási rendszert üzemeltet. Cégünk fő tevékenysége - karotázs mérések - mellett számos új perspektivikus területen végzünk fejlesztéseket, kínálunk szolgáltatásokat, így többek között: karotázs berendezések fejlesztése, biológiai adatgyűjtők fejlesztése, villamos impedancia mérések, elektromágneses terek mérései.

 

Kínált szolgáltatások: 
 • Kútlétesítés karotázs vizsgálatai
 • Kútállapot vizsgálatok
 • Dinamikus kútvizsgálatok (Hidrodinamikai vizsgálatok (visszatöltődés, nyomásemelkedés, Q/h). Szivattyúzás, gázszeparálás, közben folyamatosan víz és gázparaméterek mérése, rögzítése. Szivattyúzás közben a víz radon tartalmának a folyamatos mérése
 • Nyersanyagkutatás
 • Környezetvédelmi mérések, monitoring, földtani kutatás
 • Kutatásfejlesztés, műszerfejlesztés, innováció

Egyéb szolgáltatások:

 • Környezeti kockázatok felmérése, szaktanácsadás
 • Elekromágneses terek mérése
 • Környezeti radioaktív sugárzások mérése, kockázatelemzés
 • Digitalizálás
 • Pályázat írás
Kapcsolattartó: 
Henézi Ferenc
E-mail cím: 
posta@karotazs.hu
dial.kar@t-online.hu
Referencia: 

Kútállapot vizsgálatok, létesítéskor készült szelvények digitalizálása, komplex értelmezés, jelentések készítése

(Az elmúlt 15 évben sok száz kut tesztelése, információk a kút  állapotáról, valamint a létesítés földtani, vízföldtani, geofizikai adatainak feldolgozáasa, a kút életciklusainak végigkövetése, prognózisok, előrejelzések.Pl: Fonyódi Ásványvíz Kft., Nagykanizsai GE kútvizsgálatai)

Pécsi Vízmű kútvizsgálatok 1997 - 2004 Aquaplus Kft., Pécsi Vízmű Rt.
Kaposvári Vízmű kútvizsgálatok 1998 –- 2002 Aquaplus Kft, Kaposvári Vízmű Kft.
Kútvizsgálatok a Csiki medencében 2005, 2008 Appemin Tusnad S.A.
Bodai Aleurolit Formáció kutatása  1995 -2005 MÉV, Mecsekérc Zrt.
Garé BV Rt. telephelyén klórbenzol szennyezések elterjedésének a kutatása, karotázs mérések, kárelhárítás kút automatikák és a tisztítást vezérlő berendezések tervezése, telepítése, érintésvédelem  1997 - 2002 Waterplan Bt., BV Rt., Növkör Kft.
Bánya bezárásokkal, rekultivációkkal kapcsolatos környezetvédelmi munkák 1995 – 2007 Mecsekérc Zrt., Mecseköko Zrt, Vértesi erőmű Rt., Pécsi Erőmű, stb.
Hidas BV Rt. telephelyén klórbenzol szennyezések elterjedésének kutatása, kárelhárítás 1996- 2005 Waterplan Kft., OM, Sol Oriens Bt.
Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezését célzó földtani kutatások 2005 – 2009 Mecsekérc Zrt.

 

.