Geomega Kft.

Geológiai-geofizikai szolgáltató cég, amely minőségi szolgáltatásokat nyújt a sekély mérnökgeofizika valamint a mélyföldtani- és szénhidrogénkutatás területén. Integrált szénhidrogénföldtani szolgáltatásokat kínál a szeizmikus feldolgozás, a rezervoár karakterizáció, a 3D földtani és geofizikai modellezés, valamint a proszpekt kiértékelés és rizikóelemzés területén.