Újabb klasztertag belépése

2017 februárjában egy új klaszertaggal bővültünk. A Geomega Kft. egy geológiai-geofizikai szolgáltató cég, amely minőségi szolgáltatásokat nyújt a sekély mérnökgeofizika valamint a mélyföldtani- és szénhidrogénkutatás területén.