GEOCHEM Földtani és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

A földtan területén nyersanyagkutatás, kutatás-fejlesztés, mérnöki tanácsadás a fő profilja. A klaszterben szerepe a kőzetfizika képviselete, melyet high-tech felszereltségű laboratóriuma és a szakterületen szerzett tapasztalatai, referenciái tesznek lehetővé. A klasztermenedzsment szakmai vezetője a cég tulajdonosa, ügyvezetője. 

Kínált szolgáltatások: 
 • Műszerforgalmazás
 • Laboratóriumi szolgáltatások
 • Mintaelőkészítés
 • Porozitás-, sűrűségmérés
 • Pórustér-eloszlás mérés
 • Fiziszorpció, mikroporozitás mérés
 • Szemcseméret-eloszlás mérés
 • Permeabilitás mérés
 • Akusztikus hullámterjedés mérés
 • Elektromos tulajdonságok mérése
 • Gázos permeabilitás mérés
 • Mérnöki tanácsadás
 • Projekttervezés
 • Pályázati anyagok elkészítése
Kapcsolattartó: 
Dr. Fedor Ferenc
E-mail cím: 
fedor.ferenc@geochem-ltd.eu
Referencia: 

2018-2019

Prototípusfejlesztésben való részvétel. Karotázs Kft.

2018

Agyagos kőzetek pórsuszerkezet vizsgálatai nagyaktivitású radioaktív hulladék-elhelyezés projektekhez kapcsolódóan. Univ. of Bern

2017-2021

Komplex fejlesztési és mérési program végrehajtása egy GINOP-2.2.1 pályázathoz kapcsolódóan. Mecsekérc Zrt.

2017-2021

GINOP-2.2.1 projekthez mesterséges mintatestek előállítása és kőzetfizikai minősítése. Kőmérő Kft.

2017-2018

Szoftverfejlesztésben való részvétel. Serpentarius Kft.

2016-2018

Kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése kőzetmechanikai módszerfejlesztéséhez. Kőmérő Kft.

2016-2017

Mélyfúrás maganyagának kőzetfizikai minősítése - uránkutatás. Mecsekérc Zrt.

2016-2017

Nemzetközi konferenciaszervezésben való részvétel. Platán Mérnöki Kft.

2016-2017

K+F tevékenység recens tavi üledékek vizsgálatára (Lake George, Ausztrália). ANU

2016-2017

Szemcseméret eloszlás vizsgálatok kavicsbányászathoz kapcsolódóan. Bet-bau kft.

2016

Kavicságyas-szűrős és repesztés vezetőképesség vizsgáló műszerek prototípusainak tesztelése. Mecsekérc Zrt.

2016

A bátaapáti NRHT felszín alatti tereiben lévő beton szerkezetek porozitása és vízvezető képessége. Golder

2016

Sekélyfúrások maganyagának kőzetfizikai minősítése - Paks 2. projekt. Mecsekérc Zrt.

2015-2016

Laboratóriumi vizsgálatok az NRHT biztonsági értékeléséhez kapcsolódóan és összefoglaló jelentés elkészítése. Mecsekérc Zrt.

2015-

BAF kőzetfizikai vizsgálatok. Mecsekérc Zrt.

2015

kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése szénhidrogénkutatáshoz kapcsolódóan. RAG Kft.

2015

Mesterséges magminták porozitás és gázos permabilitás vizsgálata. Kőmérő Kft.

2014-2016

Petrolkoksz vizsgálatok. MOL

2014-2015

Kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése szénhidrogénkutatáshoz kapcsolódóan (osztrák cég magyar leányvállalata). RAG Kft.

2014

BAF pórusvíz - szakvélemény. Bátkontrol

2014-2015

Kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése rezervoár kőzeteken. RAG Kiha Kft.

2014

Petrolkokszból aktív pelletek előállítása kénhidrogén megkötés céljából. MOL NyRt.

2014

Pórusvíz kinyerésének lehetősége a BAF kőzeteiből, szakvélemény készítése. Bátkontroll Kft.

2014-2018

A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása. Az I. Felszíni kutatási fázis 2. szakasz kivitelezése keretében szakértői dokumentéció és jelentések, kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése. Mecsekérc Zrt.

2013-2014

Talajminták fiziszorpció, BET mérése. MTA- Csillagászati és Földtudományi Kutató Központ

2013

Innoportfólió rendszer fejlesztése és tanácsadás(technológiai profilok validálása, webes fejlesztés és tanácsadás) Kutatói adatbázisba érkező kérdőívek tartalmi validálása. PBKIK

2013

Összehasonlító uniaxiális törés- és nyírástesztek végzése egércsontokon, Pécsi Tudományegyetem

2013

Szemcseméret elemzés elvégzése tengeri üledékmintákon nedves-, száraz szitálással és lézerdiffrakciós módszerrel, valamint az ehhez kapcsolódó protokoll alkalmazása, BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft.

2012

Adatszolgáltatás és kiegészítő kőzetfizikai mérések végzése, értelmezése a Bodai Aleurolit Formációra vonatkozóan a Megrendelő GOP-1.3.1-11/A-2011-0098 jelű, „Komplex transzportmodell elkészítése és alkalmazása a Nyugat-Mecsekben” tárgyú projektjéhez kapcsolódóan, Mecsekérc Zrt.

2011-2012

Széntelepek metántartalmának kinyeréséhez kapcsolódó laboratóriumi mérések. illetve szükséges fejlesztések elvégzése, Wildhorse UCG Kft.

2011-2012

„A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) üzemi rendszereinek kivitelezése és üzembe helyezése, az 1-2. tároló kamra kialakítása” tárgyú szerződés A beépítésre került lövellt beton porozitása és vízvezető képessége, A tárolókamrák aljzatának porozitása és vízvezető képessége, Az injektált zóna vizsgálata részfeladatainak elvégzése, Bátatom Kft.

2010-2018

Quantachrome és CILAS eszközök szervíze. MAL, SZTE, stb.

2010-2012

Komplex laboratóriumi beruházáshoz szükséges szakmai tanácsadó tevékenység kőzetfizikai laboratóriumrész tervezéséhez, ALT-ENERGO Invest Kft.

2011

Geotermikus projekthez kapcsolódó előkészítő feladatok elvégzése, GW Technológia Tanácsadó Kft

2009-2010

Agyagos torlasztózónák lúgos vizekkel szembeni viselkedésének vizsgálatához szükséges technológia kifejlesztése, Mecsekérc Zrt.

2009-2010

A Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Tároló biztonsági értékeléséhez kapcsolódó kőzetfizikai mérések és értelmezésük elvégzése: Acélszálas lőtt beton kőzetfizikai vizsgálata, Mecsekérc Zrt.

2008-2011

Kőzetfizikai vizsgálatok elvégzése, BAF kutatásban való részvétel, tanulmányok elkészítése, Mecsekérc Zrt.

2008-2009

A Bátaapáti Egységes Informatikai Rendszerhez tartozó Adatbázis Feltöltési és Lekérdezési Felületének koncepció- és rendszerterveik elkészítése, a felületek tervezésében való részvétel, Mecsekérc Zrt.

2007

Laboratóriumi innovatív K+F fejlesztésekhez kapcsolódó anyag elkészítése az izotópgeokémia és az agyagos kőzetekben zajló transzportfolyamatokkal kapcsolatban, Mecsekérc Zrt.

2006-2007

Speciális Mérések LABoratóriuma (SMLAB) technológiai tervének, megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése.

2006

Szakértői tevékenység, szakmai feladatok koordinálása a Bátatom Kft. részére a radioaktív hulladékelhelyezés témakörében..

2005

A metántelepek széntartalmának vizsgálatában elért nemzetközi eredmények nyomonkövetése, beszámolók készítése (szakértői tevékenység a ROTAQUA Kft. részére).

2003-2004

Nyersanyagkutatás (nemesérckutatás) az angol-ír tulajdonú EASTMINE Bányászati Kft. részére a Mátra-hegységben.